Natisni

Znane Slovenke in Slovenci o knjigi

Bogdan Žorž, psihoterapevt

Maja Korošak, odgovorna urednica Naše žene

dr. Manca Košir

prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med., predsednica društva Onkoloških bolnikov Slovenije

Metka Klevišar, dr. med., ustanoviteljica društva Hospic

dr. Sanja Rozman

 

Priznati moram, da mi pojem čustvena inteligenca ni bil posebno všeč. Po branju te knjige sem svoje pomisleke, lahko bi jim rekel celo predsodki, opustil.

Ti moji pomisleki izhajajo pač iz poznavanja razvoja umevanja človeka v zadnjih stoletjih, o čemer govori tudi ta knjiga. V zadnjih dveh stoletjih se je kar stopnjeval nekak kult razuma, vse je bilo podrejeno človekovemu razumu. V drugi polovici dvajsetega stoletja se je začel dogajati nekak "upor"proti takšnemu gledanju na človeka. Prišlo je do večjega zavedanja o pomenu človekovih čustev, in kot gobe po dežju so pričele vznikati najrazličnejše šole, gibanja, sekte., ki so pozivale k vrnitvi k čustvom. Ključni problem vseh teh gibanj je ob vsej upravičenosti pretirano izključujoča drža, nekak poziv k zatrtju razuma in nadvladi čustev. V svojem nepoznavanju sem tudi izraz čustvena inteligenca povezoval s takšno držo.

Branje knjige me je prepričalo, da pri čustveni inteligenci ne gre za to, da gre za pogled na človeka, ki je v svojem bistvu pravzaprav celosten, ki izhaja iz potrebe po skladnem delovanju čustev in razuma.

Knjiga ni monografija o čustveni inteligenci, na kar nas opozarjajo že avtorji sami. Je zbirka člankov, ki so jih avtorji zbrali in uredili v dokaj smiselno, zaključeno in pregledno celoto. Odlikuje jo lepa berljivost, jasen in klen jezik, kar še posebej cenim. Trdno sem prepričan, da se poslužujejo čudnih "strokovnih"formulacij, polnih tujk, predvsem strokovnjaki, ki bolj ali manj prepisujejo iz tuje literature in tega, o čemer pišejo, sami ne razumejo dovolj dobro. V lepem, preprostem in razumljivem jeziku lahko piše le nekdo, ki je kos vsebini, s katero se je spopadel. Članki posegajo na različna področja in nas s tem nevsiljivo povedejo do pomembnih vprašanj človekovega bivanja. Dotaknejo se različnih pomembnih vprašanj, od vzgoje, do spoznavanja samega sebe, osebne rasti in iskanje sreče.

Članki se teh pomembnih vprašanj dotaknejo na prav zanimiv način. O teh vsebinah bralcu ponudijo nekaj zanimivih pogledov in spoznanj, ravno pravšnjo mero, da ga ne navdajo z lažnim občutkom, kako je sedaj zvedel vse - ampak da spodbudijo njegovo radovednost, željo po tem, da svoje znanje poglobi, da išče naprej. Verjamem, da bo knjiga marsikoga iz mlačnosti, otopelosti, potisnila v vročico iskanja.

Druga pomembna značilnost, ki je naredila vtis name, je v tem, da knjiga ne ponuja nikakih poceni, hitrih receptov za pot do osebne sreče. Lepo nam pokaže, da ta pot je - a je naporna, zahteva polnost življenja, zahteva, da se v iskanje sreče poda kot celostno bitje, s svojim razumom, čustvo, s svojimi socialnimi vezmi in duhovnostjo. Na nevsiljiv način nam želi povedati, da se ta napor splača, da se je vredno potruditi.

Bogdan Žorž, psihoterapevt

 

Knjiga Od čustvene inteligence do modrosti srca ima posebno vrednost, saj je nastala v slovenskem prostoru in je plod skupine avtorjev, njihovega skupnega dela. Lahko rečemo, da gre za timsko delo, kar ni brez pomena, saj se morda prav zato bistveno razlikuje od množice prevedenih priročnikov za osebno rast, ki se nam na našem trgu v obilici ponujajo. Pri teh priročnikih je avtor navadno en sam in nam predstavlja sistem prepričanj in stališč, do katerih se je dokopal na podlagi lastnih izkušenj in spoznanj. Ta sistem, ki je njegov osebni, nam potem ponuja oziroma prodaja kot edini pravi tudi za vse druge ljudi. Pričujoča knjiga nima ambicij ponujati dokončnih odgovorov na vprašanja, ki nam jih zastavlja življenje. Pač pa nas nevsiljivo, preprosto in inteligentno usmerja v lastno iskanje in nam da vedeti, da se splača iti po poti modrosti srca.

Ob tem je - presenetljivo! - dobra sogovornica in svetovalka pri povsem konkretnih problemih, s katerimi se verjetno soočamo vsi, v partnerskih odnosih, pri vzgoji, med taščo in snaho ... Toplino, razumevanje in znanje išče vsak, ki se sooča z nekim problemom, pa ne najde in ne najde rešitve, ne pride do uvida. Če človeka, ki bi nam to lahko dal, takrat ni v naši bližini, potem lahko posežemo po tej knjigi. V njej namreč ne bomo našli pretiranega navdušenja in motiviranja ter pozitivizma za vsako ceno, pač pa nevsiljivo in nalezljivo radost nad življenjem, ki je bolj ali manj zahtevno, posuto z ovirami, a lépo. Mi pa smo tu: dovolj močni in pogumni, dovolj pametni in dovolj sposobni, da ga prenesemo in tudi poskočimo, kadar je treba.

Prepričana sem, da bo knjiga s svojo lepoto - tako notranjo (po vsebini) kot tudi zunanjo (po obliki) - našla svoje bralce in da bodo avtorji svoje poslanstvo - učenje življenjskih veščin - uspešno širili tudi na ta način.

Maja Korošak, odgovorna urednica Naše žene

 

Knjiga Od čustvene inteligence do modrosti srca je pomembna knjiga. Za tiste, ki so jo spisali, in za nas, ki jo beremo. Pisci člankov so se odločili za navidez skromno pisavo, ki ne tekmuje z znanstvenim diskurzom in ne poka od navajanja pomembnih referenc. Njihovi prispevki so preprosti, razumljivi, srčni. Prav taki, kot nas učijo, naj bi bili ljudje kot posamezniki in kot skupnost: delujoči iz sebe in v skladu s svojo dušo, védenjem in prepričanjem, dobri bralci knjige svojega življenja in tenkočutni poslušalci notranjega glasu. Čustveno odprti in pogumni, da povemo in pokažemo, kdo smo in kakšni smo, brez strahu, kaj si bodo mislili drugi. Jasno in glasno, da nas bodo drugi razumeli, saj naših misli pač ne znajo brati. Postajati sam sebi podoben, graditi pozitivno notranjo podobo o sebi, ne biti sramežljiv in plah ali pa nasilen in vsiljiv, je pot, za katero se je potrebno odločiti. In odločati vsak dan znova. Kajti za osebnostno rast si je treba prizadevati. In se učiti. Ta knjiga nam bo pomagala, da bomo postali prav to, za kar smo rojeni in poklicani, da smo. Kot pravi grafit simpatičnega gibanja Loesje: Bodi, kar si, ostalih je tako že preveč. 

dr. Manca Košir

 

Za poslano knjigo Od čustvene inteligence do modrosti srca se vam iskreno zahvaljujem. Prijetno ste me presenetili in razveselili. Sprejela sem jo kot dar, ki je namenjen ljudem v vzpodbudo in oporo, da bi laže krmarili po svoji poti življenja k cilju - biti boljši, biti srečnejši.

Ob prebiranju knjige se mi je vedno znova potrjevalo prepričanje, kako smo si ljudje v svojem bistvu podobni; v razgibanih in zapletenih širjavah čustvenega življenja se zgubljamo, iščemo, trpimo in se veselimo. Ključ do sreče je - spoznati samega sebe, se dojeti in sprejeti v svoji neponovljivi enkratnosti in celovitosti telesne, duševne in duhovne biti. Pot do ljubečega sprejemanja sebe in drugega je sicer dolga, vendar osrečujoča in najbolj zanesljivo vodi do srečnejšega sobivanja z drugimi, do miru in sreče - do modrosti srca.

Zelo mi je všeč način podajanja, ki je neposreden, zanimiv in slikovit ter vsakomur razumljiv. V obravnavanih temah sem večkrat podoživljala pogovore s stotinami bolnikov in bolnic z rakom, ki sem jih srečevala v 35. letih dela na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Kot psihoonkologinja sem jim v okviru individualnega in skupinskega dela pomagala iskati pot iz čustvene krize, razreševati življenjska vprašanja, odkrivati smisel življenja in trpljenja ter vzpostavljati pozitivno samopodobo in samozavest. Za mnoge je bila bolezen izziv, da so zmogli globlje pogledati vase, se iskreno lotiti osebne preobrazbe in kljub bolezni zaživeti bolj polno in srečno.

Knjige so na poti osebnostne rasti dragocen pripomoček. Tako je knjiga Od čustvene inteligence do modrosti srca zagotovo priporočljiva tudi za naše bolnike. Sedaj delujem v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije in jo bom z veseljem predstavila v društvenem glasilu - reviji Okno.

Avtorjem knjige iz srca čestitam in jim želim še naprej uspešno delo v Šoli čustvene inteligence.

prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med. 
predsednica društva Onkoloških bolnikov Slovenije

 

Knjige sem bila vesela. Govori o življenju, o zelo preprostih vsakdanjih stvareh, ki pa so bistvene. Prav na to pa pogosto pozabljamo in segamo po čem "višjem", kar pa je izven nas. Knjiga je napisana tudi dovolj preprosto, kar je tudi zelo pomembno. Mislim, da jo bo marsikdo z veseljem vzel v roke, premislil o marsičem v svojem življenju in potem ponovno segel po njej. Upam, da bo ta knjiga ljudem pomagala živeti.

Knjiga me v marsičem spominja na moje "Čisto vsakdanje stvari", ki jih že deveto leto objavljam vsak teden, le da so moji prispevki zelo kratki. Pa je tudi čar v tej kratkosti.


dr. Metka Klevišar
ustanoviteljica društva Hospic

 

Končno knjiga o duhovni rasti in razvoju, ki jo lahko berem brez občutka, da mi hočejo oprati možgane! Pa še naša, slovenska povrhu!

Knjige, ki sem jih prebrala s področja bolj resne ali pa bolj popularne psihologije se po moje merijo že v metrih, saj sem jih svoj čas kar požirala. In takrat se mi je zdelo, da sem v vsaki našla delček sebe, in izbirala vedno nove in nove.

Potem pa je prišlo obdobje, ko sem knjigo odložila, če je na eni strani več kot enkrat pisalo: "Treba je. Morali bi." Kaj vem, zakaj. Nemara sem vmes našla sebe, oziroma dovolj ozavestila solidno pozitivno podobo o sebi, ki ni zbledela v meglo, če mi je ni pomagala osvetljevati okolica s svojimi odzivi, ampak je kar ostala in žarela, iz mojega jedra navzven. In zavedla sem se, da slika iz neštetih ogledal, ki je prej pomagala sestavljati mojo podobo, zbledi v navaden privid v primerjavi s tem notranjim žarenjem. Ni mi bila več pomembna. Glasove mojih zunanjih učiteljev je nadomestil Notranji Glas s svojo jasno in nedvoumno avtoriteto, in samo nanj sem se lahko zanesla. Takrat sem opazila, da ne morem več brati knjig z nasveti, kako je treba živeti. 

No, pa sem vseeno vzela v roke knjigo številnih avtorjev "Od čustvene inteligence do modrosti srca",saj so mi jo tako prijazno poslali ravno za božič. "Saj bom prenehala, če mi bo uprlo!" Pa sem kar obsedela, in z zanimanjem listala dalje. Opazila sem, da knjiga nima sistema, ki bi ga hotela vsiliti bralcu. Tudi sama vedno stremim za tem, da temeljijo moje knjige na nekakšnem logičnem ogrodju, ki naj bi pomagal bralcu strukturirati del njegove psihe in s tem nekako terapevtsko delovati. V tej knjigi pa ni tako, ali pa je sistem zadaj tako podoben mojemu, da me ne moti in je s tem neopazen. Gre za zbirko nekakšnih črtic raznih avtorjev, ki osvetljujejo dogajanje v osebi, ki se trudi osebnostno in duhovno zrasti in preseči svoje primanjkljaje iz preteklosti. Žal mi je bilo, da črtice ali poglavja niso podpisana, saj bi mi bilo zanimivo uzreti jih v širši celoti. Po drugi strani pa se spomnim obdobij v svojem življenju, ko bi kaj takega lahko napisala prav jaz. Morda gre za stopnice na poti, ali za fasete istega dragulja. Za prebliske duševnosti, ki se oblikuje in se brusi v svojem trpljenju. 

Kakorkoli, knjigo sem uvrstila na seznam terapevtskih knjig, ki jih pri delu v moji skupini obravnavamo pri tako imenovani biblioterapiji, zdravljenju s knjigami. Nekaterim bodo v njej videli samo prebliske in utrinke s poti, drugi se bodo posvetili učenju sistema, ki je za njimi, tretji bodo potrebovali samo potrditev, da doživljajo enake stvari, kot drugi "iskalci". Pa tudi, če bo samo polepšala nekaj uric, je vredna branja. Zato ker je iskren izraz doživljanja "pravih iskalcev" na poti spoznanja.

Čestitam avtorjem!

dr. Sanja Rozman

Natisni

"Od čustvene inteligence do modrosti srca"

naslovnica-CIMS

Od čustvene inteligence
do modrosti srca


Znane Slovenke in Slovenci o knjigi

 

 

 

Knjiga vas vodi do odgovorov na naslednja vprašanja:

  • Kako sprejeti in razumeti svoja čustva ter jih iskreno in nenasilno izraziti?
  • Kako doumeti zapleteno dinamiko medsebojnih odnosov in vedeti, kdaj je modro popustiti in kdaj vztrajati?
  • Kako v življenjskih izzivih in zdrsih videti priložnost za učenje in rast?
  • Kako odkriti največjo skrivnost človeškega srca in spoznati, da nam le sožitje s seboj in soljudmi lahko odpre vrata v srečno in izpolnjeno življenje?

Kazalo:

Od čustvene inteligence do modrosti srca

Odnos do sebe
"Halo! Jaz sem!"
Odprimo knjigo samospoznavanja
Tako mi gre na živce
Življenje iz sebe
Jaz otrok, jaz starš
Kje se skrivamo?
Tiha radost
Stres in jaz - pametnejši ne odneha
Meditacija kot vrednota
Kje je ključ do sreče
Kako postati človek, kakršen bi rad bil?

Čustvena pismenost
Čustva - jetniki uma in telesa
Pomen čustvene pismenosti
Kako ravnati s čustvi?
Ko udari jeza
Čustveno nasilje
Zamere - naše vsakdanje
Strah malo drugače
Sram in manjvrednost
Čustveno doživljanje ob izgubi službe
Zakaj zamerimo in kako odpustiti?
Ko nam zakuha
Zavist
Ljubosumje - sebičnost ali ljubezen?
Dober dan, žalost
Čustveni pingpong
Posledice čustvene nepismenosti

Življenjski izzivi
Priložnost za rast
Današnja odločitev - jutrišnja usoda
Kdo ima prav?
Pot v dvoje kot potovanje k sebi
Razmišljanje o sreči
Zver, ki nam ne da miru
Vloge, ki jih živimo
Dileme pravilnega odločanja
Spolnost v zakonu
Partnerstvo čustev in razuma
Premagati strah in izraziti sebe

Komunikacija
Iskrenost je stvar odločitve
Vozi me vlak v daljave
Ali tašča in snaha gresta skupaj?
Znamo poslušati?
Kako naj ti povem?
Postavljanje meja
Nebesedna govorica - najstarejši jezik
Empatija
'Ne' ni grda beseda
Ali ima mož ljubico?
Poznate svoj temperament?

Medsebojni odnosi
Človeka vredno življenje
Družina kot sistem povezanih posod
Vzgoja - poroka ljubezni in discipline
Ženske in moški v iskanju ustvarjalnega sožitja
Mami meditira
Družina - potreba, vzpodbuda ali ovira?
Pomen partnerskega razmerja
Nekaj, kar ste želeli vedeti o spolnosti, pa si niste upali vprašati
Kako dosegamo svoje cilje?
Partnerstvo in osebna rast
Srečanje

Ljubezen
Ljubezen - kaj je že to?
Mala skrinjica - velik zaklad
Ljubezen je preprosta stvar
Razmišljanje o ljubezni
Napolnimo 'rezervoar' ljubezni
Več svetov - ena ljubezen
Od zaljubljenosti do ljubezni

Zakaj knjiga?

V knjigi so zbrani članki, ki smo jih napisali v preteklih letih in so bili objavljeni v različnih slovenskih časopisih in revijah. Odzivi bralcev in zlasti udeležencev našega programa so nas spodbudili k odločitvi, da ob peti obletnici delovanja Šole čustvene inteligence najzanimivejše članke povežemo v knjižno obliko.

Na ta način vam želimo približati naša razmišljanja, izkušnje, vrednote in našo trdno vizijo, katere bistvo je v bolj čustveno stabilnem, ustvarjalnem in srečnem življenju vseh ljudi, ki si tega želijo.


Vsebinski sklopi:

Šest vsebinskih sklopov (na levi) zaobjema vsa področja življenja, v katerih je izzivov za naš razvoj na pretek. Tako tistih, ki se jih že zavedamo, kot onih, ki nam jih bo življenje ponudilo v prihodnosti.


Obseg knjige:

Knjiga obsega 324 strani, je trdo vezana in ima zaščitni ovitek v modri barvi.

Znane Slovenke in Slovenci o knjigi

dr. Sanja Rozman:

Končno knjiga o duhovni rasti in razvoju, ki jo lahko berem brez občutka, da mi hočejo oprati možgane! Pa še naša, Slovenska povrhu! ...         več

 

dr. Manca Košir:

Knjiga Od čustvene inteligence do modrosti srca je pomembna knjiga. Za tiste, ki so jo spisali, in za nas, ki jo beremo. Pisci člankov so se odločili za navidez skromno pisavo, ki ne tekmuje z znanstvenim diskurzom in ne poka od navajanja pomembnih referenc. Njihovi prispevki so preprosti, razumljivi, srčni...     več

 

prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med.
predsednica društva Onkoloških bolnikov Slovenije:

... Zelo mi je všeč način podajanja, ki je neposreden, zanimiv in slikovit ter vsakomur razumljiv. ...

... Knjige so na poti osebnostne rasti dragocen pripomoček. Tako je knjiga Od čustvene inteligence do modrosti srca zagotovo priporočljiva tudi za naše bolnike. ...      več

 

Bogdan Žorž, psihoterapevt:

...Članki se teh pomembnih vprašanj dotaknejo na prav zanimiv način. O teh vsebinah bralcu ponudijo nekaj zanimivih pogledov in spoznanj, ravno pravšnjo mero, da ga ne navdajo z lažnim občutkom, kako je sedaj zvedel vse - ampak da spodbudijo njegovo radovednost, željo po tem, da svoje znanje poglobi, da išče naprej. Verjamem, da bo knjiga marsikoga iz mlačnosti, otopelosti, potisnila v vročico iskanja. ...        več

 

Maja Korošak, odgovorna urednica Naše žene:

... Pričujoča knjiga nima ambicij ponujati dokončnih odgovorov na vprašanja, ki nam jih zastavlja življenje. Pač pa nas nevsiljivo, preprosto in inteligentno usmerja v lastno iskanje in nam da vedeti, da se splača iti po poti modrosti srca. ...         več

dr. Metka Klevišar, ustanoviteljica društva Hospic

... Mislim, da jo bo marsikdo z veseljem vzel v roke, premislil o marsičem v svojem življenju in potem ponovno segel po njej. Upam, da bo ta knjiga ljudem pomagala živeti. ...       več

Natisni

"Orali smo ledino"

  • Prva šola za razvoj čustvene inteligence v Sloveniji – že od leta 2000.
  • Prva domača knjiga o čustveni inteligenciOd čustvene inteligence do modrosti srca, 2004. Pohvalili so jo dr. Manca Košir, prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med., Bogdan Žorž, psihoterapevt, Sanja Rozman, dr. med., Maja Korošak, odgovorna urednica Naše žene, dr. Metka Klevišar, ustanoviteljica društva Hospic.
  • Priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemne strokovne dosežke pri izobraževanju odraslih za leto 2004.
  • Plaketa mesta Ljubljane za leto 2006.
  • Najbolj prodajan CD za sprostitev in meditacijo v Sloveniji - Globinska sprostitev (CD z meditacijo) - čez 7000 izvodov.

Leo Ivandič

Fotka Leo   Leo Ivandič
Svetovanje

Kontakti

Šola čustvene inteligence
Ruska 13, 1000 Ljubljana
E-mail: sci@cdk.si
Tel.:   Brane Krapež - 041 988 556
         Leo Ivandič - 031 233 180