Natisni

"Skrivnostna moč srčnega magnetizma"

Podnaslovi prispevka:
11. september 2001 
Srce je močnejše od možganov 
Odziv psov na človekovo energijo 
Maharishijev učinek 
Delavnica Odprite svoje srce 

Že od nekdaj nam številna verska izročila in duhovne tradicije, kot tudi pesniki in drugi umetniki sporočajo, da smo med seboj mnogo bolj povezani, kot mislimo da smo. No, to trditev zdaj potrjujejo tudi spoznanja, do katerih so znanstveniki prišli z opazovanjem sprememb magnetnega polja Zemlje.

11. september 2001
Spremembe magnetnega polja našega planeta so pritegnile pozornost znanstvenikov ob dogodkih, ki so se zgodili 11. septembra 2001. V tistem obdobju so ZDA imele dva satelita imenovana GOES, (geostacionarni okoljski operativni satelit). En je nadziral severno poloblo, drugi južno, njuna naloga pa je merjenje magnetnega polja Zemlje ter pošiljanje teh podatkov na Zemljo vsakih 30 minut. In ti podatki običajno nihajo v razponih, na katere so se znanstveniki že navadili. Ko so septembra leta 2001 odčitavali te podatke, so ugotovili mnogo večja odstopanja od običajnih glede na dotedanja odčitavanja in začeli so se spraševati, kaj je vplivalo na magnetno polje celotnega planeta. Do tedaj takšnih odstopanj še niso videli. Ko so podatke obeh satelitov datumsko in časovno uskladili, so presenečeno ugotovili, da največje odstopanje sovpada z dogodki, ki so se zgodili 11. septembra 2001. Če smo še bolj natančni, prvo večje odstopanje se je zgodilo 15 minut po trčenju prvega letala v stolp Svetovnega trgovinskega centra. Na osnovi tega lahko upravičeno sklepamo, da ljudje s čustvenimi odzivi vplivamo na svojo okolico, navkljub dosedanji znanstveni predpostavki, da človekovo subjektivno doživljanje nima objektivnih učinkov na njegovo okolje, sploh pa ne fizikalnih.

Srce je močnejše od možganov
Sledila je vrsta resnih raziskav, posledica katerih je ugotovitev, da je človeško srce največji proizvajalec električnega in magnetnega polja v telesu. To je pomembna ugotovitev, ker smo pred tem verjeli, da so to predvsem možgani. Možgani imajo električno in tudi magnetno polje, vendar pa sta ti dve relativno šibki v primerjavi s srčnim. Električno polje srca je 50 do100 krat močnejše, magnetno pa celo do 5000 krat močnejše od magnetnega polja možganov. Zakaj je to odkritje tako pomembno? Na delovanje fizičnega sveta, kakršnega poznamo, v veliki meri vplivata ti dve polji energij – električno in magnetno ali krajše elektromagnetno polje. Po drugi strani pa na ti dve polji vplivamo tudi ljudje s svojim načinom življenja. Ti dve polji sta torej (ne povsem neodvisno od nas in tega, kar počnemo) vpleteni v življenje celotnega planeta – od podnebja in vremenskih vzorcev, imunskih odzivov ljudi na vsem planetu, ciklusov vojn in miru, naših kognitivnih sposobnosti, sposobnosti za reševanje težav ipd., in to ne glede na različnost in navidezno nepovezanost vsega naštetega.

Močno čustveno odzivanje velikega števila ljudi ob dogodkih 11. septembra 2001 je torej imelo tako velik vpliv, da se je spremenilo magnetno polje celega planeta. Kako je lahko do tega prišlo?

Če upoštevamo naslednja tri dejstva:

  • oba satelita sta 11.9.2001 v času terorističnih napadov na ZDA zabeležila močna in neobičajna nihanja magnetnega polja planeta;
  • magnetno polje človekovega srca je lahko do 5000 močnejše od možganskega;
  • čustva, ki jih posameznik doživlja dokazano vplivajo na delovanje njegovega srca;

potem je kot na dlani, da je 11.9.2001 prišlo do neobičajnih in do takrat še nezabeleženih nihanj magnetnega polja celega planeta zato, ker je v ozadju bila moč mase ljudi po vsem svetu, ki so istočasno bili osredotočeni na katastrofo v ZDA in se na to odzivali z močnimi čustvi.

Vsi vemo, da čustva vplivajo na delovanje srca, vendar ne na enak način. Neprijetna čustva, kot so jeza, sovraštvo, strah, ljubosumje in njim podobna, ustvarjajo kaotične srčne grafikone z veliko frekvenco. Prijetna čustva, kot so ljubezen, hvaležnost, občudovanje, spoštovanje pa ustvarjajo zelo koncentrirane valove z majhno frekvenco, a kljub temu z veliko močjo, zlasti kadar so ta prijetna čustva močna. Ne da bi poznal teh fizikalnih dejstev, sem v prvi polovici devetdesetih prejšnjega stoletja opazil, da psi zaznavajo moje subjektivno počutje in se odzivajo nanj.

Odziv psov na človekovo energijo
Spominjam se dogodka iz obdobja, ko sem še živel pri starših. Vem, da sem bil v nekem stresnem obdobju ter da sem ravno nekam odhajal od doma in bil jezen nase, ker zamujam. Ko sem stopil iz stopnišča na parkirišče, se je sosedov pes, ki ni nikoli lajal na ljudi, zapodil vame in zalajal, kar je začudilo tako mene kot njegovega lastnika. Energija, ki sem jo oddajal je očitno vznemirila sicer zelo mirnega psa.
Po drugi strani pa se spomnim izkušenj s psi iz poznejšega obdobja, sredi devetdesetih. Pomemben podatek je, da sem v tem obdobju skoraj vsak dan meditiral sam doma in vsaj enkrat tedensko skupaj s kolegi. Poleg tega sem v tem času vodil veliko meditativnih delavnic, ne samo osnovnih, temveč tudi naprednih, na katerih sem seveda prav tako meditiral skupaj z ljudmi, ki sem jih učil. V tem obdobju sem že imel družino in kot podnajemniki smo se večkrat selili. To pa je bilo povezano z ogledi številnih stanovanj in hiš, ki so jih ljudje oddajali in veliko teh lastnikov je imelo tudi pse. Zanimivo mi je bilo, da so vsi ti psi, brez izjeme in na veliko začudenje svojih lastnikov, z menoj zelo hitro vzpostavili izjemno sproščen in zaupen odnos. Nekateri psi so ves čas skakljali okrog mene ter s cviljenjem ali na kak drug način kazali, da si želijo moje pozornosti, drugi so mirno ležali ob mojih nogah in mi sledili kamorkoli sem se premaknil. Mnogi lastniki niso razumeli, zakaj se njihovi psi, ki so povečini bili zadržani do tujcev, tako obnašajo. Očitno se odgovor skriva v srčnem magnetnem polju, ki je zaradi številnih meditacij bilo takšne kakovosti, da je pritegovalo pse. Toda človeško srce ne vpliva samo na moč in kakovost magnetnega polja, temveč tudi na hormonsko delovanje organizma. V trenutkih sproščenosti, zlasti pa med meditacijo, človeško srce izloča hormon oksitocin (včasih so verjeli, da nastaja samo v možganih), to je hormon, ki nam omogoča doživljanje prijetnih čustev, občutkov zadovoljstva, izpolnjenosti in pomirjenosti s seboj. Ker nam omogoča doživljanje čustev povezanih z naklonjenostjo, zaupanjem in bližino, je ta hormon dobil tudi svoje popularno ime – hormon ljubezni. Velja za hudega uničevalca vseh stresnih čustev, kot so zaskrbljenost, strah, jeza, zavist … Z redno meditacijo torej izjemno pozitivno učinkujemo tako na svoje počutje kot na svoje okolje, kar dokazujejo odzivi psov, kot tudi v nadaljevanju opisan Maharišijev učinek.

Maharishijev učinek
Zdaj, ko vemo, da vsak posameznik s svojim energijskim poljem vpliva na svoje ožje okolje, ter da veliko število ljudi, ki doživlja podobna čustva, ima velik vpliv na širše okolje, se nam zastavlja še eno vprašanje. Koliko posameznikov, ki v svojih srcih ustvarjajo podoben občutek, je potrebno, da se dejansko pokažejo gotove spremembe v okolju? Mnenja glede tega so različna. Nekoč, v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je bil poznan tako imenovan Maharishijev učinek. Ti primeri, ki potrjujejo obstoj vzročno-posledične povezave med človeško zavestjo in svetom okrog nas, so dobro dokumentirani. Dovolj veliko število študentov TM se je za kak teden ali dva naselilo v nekem kraju ter skupaj istočasno izvajalo napredne meditativne tehnike vsaj dvakrat dnevno. Ta poskus so naredili v več različnih krajih po svetu. Statistika je pokazala naslednje. V času njihovega bivanja v kraju je močno upadla kriminaliteta vseh oblik, zmanjšalo se je tudi število prometnih nesreč, samomorov in drugih neljubih stvari, ki jih statistično beležijo. Takrat je bila ustvarjena naslednja formula: Da dobimo konkreten in merljiv učinek v nekem okolju, potrebujemo določeno število ljudi, ki počne isto stvar. To število je kvadratni koren od 1% populacije, ki prebiva v tem kraju – takrat lahko dobimo ta učinek.

Delavnica Odprite svoje srce
Če želite bolje spoznati potenciale in skrivnosti srčnega magnetizma, po drugi strani pa tudi usvojiti načine, s katerimi boste okrepili moč in kakovost magnetnega polja svojega srca, ste toplo vabljeni na delavnico Odprite svoje srce. Na njej boste pod izkušenim vodstvom prejeli ključ, ki odpira človeško srce. S tem ključem pa ne boste samo odpirali duri svojega srca, temveč tudi pot do src drugih ljudi in drugih bitij.

Brane Krapež

Leo Ivandič

Fotka Leo   Leo Ivandič
Svetovanje

Kontakti

Šola čustvene inteligence
Ruska 13, 1000 Ljubljana
E-mail: sci@cdk.si
Tel.:   Brane Krapež - 041 988 556
         Leo Ivandič - 031 233 180