Natisni

Izobraževalno terapevtska skupina

Moj prostor za rast!                             Informacije in prijave

Vsi se v življenju kdaj pa kdaj srečujemo s situacijami, v katerih se ne znajdemo najbolje: kadar naredimo napako, kadar se drugi jezijo na nas ali nas kritizirajo, kadar se počutimo zavrnjeni, neustrezni ali nemočni. Neredko se tudi sami jezimo na druge, jih obsojamo, zavračamo, preziramo … Toda, to je možno spremeniti.

Vsakdo se lahko spremeni, preraste svoje omejitve in na novo osmisli življenje, če ima na voljo znanje, razumevanje ter ustrezno podporo in spodbudo.

Soncnice-v


Človek je skupinsko bitje – razvija in oblikuje se v odnosu z drugimi – zato je skrbno in strokovno vodena skupina najboljše okolje za samospoznavanje in samopreseganje.

Delo v Izobraževalno terapevtski skupini nam omogoča, da v varnem in zaupnem okolju predelamo svoje življenjske vzorce, vedenja in reagiranja, ki so za nas škodljivi in jih nadomestimo z boljšimi. Čeprav je za svoje življenje vsakdo odgovoren sam, se je s težavami lažje spopadati, če nismo sami.

Na srečanjih se posvečamo izbranim temam in področjem življenja, ki nam služijo kot iztočnica za spoznavanje, raziskovanje in preraščanje zgrešenih predstav o sebi, o življenju in o drugih ljudeh.

Kaj počnemo in česa se učimo v Izobraževalno terapevtski skupini?
- Spoznavamo svoja čustva in njihovo ozadje.
- Krepimo svojo avtonomijo in samozavest. 
- Praktično delamo na brezpogojnem samosprejemanju, samospoštovanju in samozaupanju.
- Preobražamo neustrezne predstave o sebi in izboljšujemo svojo samopodobo.
- Učimo se primernega odzivanja na vedenje in čustva drugih ljudi.
- Spoznavamo socialne spretnosti in se urimo v njih.
- Učimo se graditi pristne in sodelujoče medsebojne odnose.
- Spoznavamo in usvajamo tehnike sproščanja, meditacije in samoobvladovanja.

Cilji:
Program Izobraževalno terapevtske skupine je nastal na osnovi dvajsetletnih izkušenj na področju izobraževanja in vzgoje odraslih. Zasnovan je tako, da pomaga udeležencem poiskati odgovore na tri ključna življenjska vprašanja:
1. Kako razumeti in sprejeti sebe kot psihološko (čuteče in misleče) bitje ter spremeniti neustrezne vzorce vedenja in odzivanja?
2. Kako poskrbeti zase v svojem socialnem okolju, a hkrati tudi bolje razumeti druge in pozitivno vplivati na njih?
3. Kako vzpostaviti stik s seboj in ohranjati prisebnost, zlasti v zahtevnih življenjskih situacijah?

Delo v skupini vam bo pomagalo napredovati na vseh treh področjih. Program je praktično naravnan, poudarek bo na osebni izkušnji in medsebojni interakciji udeležencev, ki bodo delali na izzivih, s katerimi se dejansko soočajo v svojem življenju. Pri tem bo vsakdo deležen podpore skupine in voditelja, razumljivih in enostavnih razlag, ter uporabnih napotkov.

Varnost in zaupnost:
Izobraževalno terapevtska skupina je oblikovana iz članov, ki se redno dobivajo v dogovorjenem časovnem obdobju. Narava takšnih skupin je, da ustvarijo varno okolje v katerem lahko vsakdo preizkuša svoje izražanje, raziskuje svoje odzive v skupini ter se spreminja, kolikor je zanj sprejemljivo in kolikor zmore. Odzivi, mnenja in delitev izkušenj z drugimi člani skupine omogočajo, da lahko vidite svoje obnašanje, razmišljanje ali čustveno reagiranje v drugačni luči, ne da bi tvegali obsojanje, zavračanje ali osebno diskvalifikacijo. Voditelj in člani skupine vam bodo s svojo sočutnostjo, s svojimi mnenji, odzivi in življenjskimi izkušnjami nudili ustrezno podporo, ki vas bo spodbudila, da pridobljena spoznanja hitreje prenesete v vsakdanje življenje ter uresničite želene spremembe.

Načini dela:
Pri delu bomo uporabljali jezik Transakcijske analize, vključevali pa bomo tudi igre vlog, metode dela iz geštalt terapije, tehnike sproščanja, meditacije ...
Voditelj usmerja skupino, spremlja in opogumlja posameznike da se vključijo v dinamiko skupine, odprto in neogrožajoče izrazijo svoje mnenje ter se odzovejo na vedenje in izkušnje drugih članov skupine. Skupina tako postane okolje, v katerem lažje in hitreje rastemo in se učimo ustreznejšega soočanja s situacijami, ki običajno zbujajo v nas jezo, sram, prizadetost, ljubosumje in druga neprijetna čustva.

Voditelja: Brane Krapež in Leo Ivandič

Pričetek: november 2015
Predvideni kraji: Ljubljana, Maribor in Radovljica.
Srečanja:
Ljubljani, in Mariboru se bo skupina dobivala enkrat mesečno ob sobotah ali nedeljah od 9. do 15. ure.

Cena: V Ljubljani in Mariboru, kjer poteka program enkrat mesečno po 8 pedagoških ur, se šolnina plačuje sproti na posameznem srečanju po 60 €.

Prijave in informacije:
Za Ljubljano: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  041 988 556
Za Maribor: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  041 988 556
Za Radovljico: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  031 233 180

Kontakti

Šola čustvene inteligence
Ruska 13, 1000 Ljubljana
E-mail: sci@cdk.si
Tel.:   Brane Krapež - 041 988 556
         Leo Ivandič - 031 233 180